!!!....DAREDEVİL...!!!
 
AnasayfaAnasayfa  sinemasinema  TakvimTakvim  GaleriGaleri  SSSSSS  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 Özel ÖĞrencİ Yurtlari YÖnetmelİĞİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
666qitarist666
admin
admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 230
Nerden : EVDEN
İş/Hobiler : MÜZİK DİNLEMEK, PC BAŞINDA SABAHLAMAK,SATRANÇ OYNAMAK,SİTEMLE UGRAŞMAK:D
Lakap : DAREDEVİL
rap puanı : 223
Kayıt tarihi : 28/12/07

MesajKonu: Özel ÖĞrencİ Yurtlari YÖnetmelİĞİ   Paz Ara. 30, 2007 12:40 pm

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi : 03/12/2004

Resmi Gazete Sayısı:25659

Bakanlar Kurulundan

**Ekli "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/9/2004 tarihli ve 8910 sayılı yazısı üzerine, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait yurtların açılması, devri, nakli ve kapatılması, açılma izninin verilmesinde dikkate alınacak esaslar ile bunların yönetilmesi, işletilmesi, denetlenmesi ve öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtlar hakkında uygulanmaz.

DAYANAK

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Yurt: Orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,

c) Yurt yönetimi: Yurt müdürü, müdür yardımcısı ve yönetim memurundan meydana gelen oluşumu,

d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi içine alan süreyi,

f) Veli veya vasi: Ana/babası veya yasal olarak öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: YURTLARIN AÇILMASI, DEVİR VE NAKLİ İLE KAPATILMA HÜKÜMLERİİKİNCİ BÖLÜM: YURTLARIN AÇILMASI, DEVİR VE NAKLİ İLE KAPATILMA HÜKÜMLERİ

YURDUN AÇILMASI

Madde 5 - Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla orta öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açabilir.

Yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir.

Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

YURT BİNALARINDA ARANACAK ŞARTLARYURT BİNALARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 6 - Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Orta öğretim yurdu binasının meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması esastır. Orta öğretim yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Yüksek öğretim yurtlarında mesafe şartı aranmaz. Ancak, yurtlar ile yukarıda belirtilen iş yerleri aynı binada bulunamaz.

Bu bentte belirtilen mesafenin tespiti il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır.

b) Binanın kagir, prefabrik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya yeterli bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması zorunludur.

c) Yurt binasında;

1) Yönetici odası,

2) Personel odası,

3) Orta öğretim yurtlarında belletici odası,

4) Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü,

5) Her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında etüt/çalışma odası,

6) Orta öğretim yurtları için öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık,

7) Bir öğrenci için en az 12 metreküp hacmi bulunan yatakhane,

Cool Sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet,

9) Yurt yatak kapasitesinin en az 1/5'i oranında lokal /kantin/dinlenme odası,

10) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane,

11) Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör,

12) Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu,

13) Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu,

14) Sağlık şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,

15) Öğrenciler için ihtiyacı karşılayacak sayıda telefon,

16) Yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi ve tesisatı,

17) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası,

18) Özürlü barındıran yurtlarda özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre özürlü rampası veya asansör, bulunması zorunludur.

Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık, yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

YURT AÇACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER

Madde 7 - Yurt açmak ve işletmek isteyenler;

a) Müracaat dilekçesi,

b) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;

1) Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,

2) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ile kurucu temsilcisinin Cumhuriyet başsavcılığından alınan adli sicil kaydı,

3) Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,

c) Kurucu gerçek kişi ise;

1) Nüfus cüzdanı örneği,

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı,

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise tapu senedi,

e) Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi,

f) Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge,

g) Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi,

h) Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten ve belediye imar müdürlüğünden alınan belge,

ı) Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,

j) Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge,

k) Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi,

l) Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı, ile valiliğe müracaat ederler.

TANZİM EDİLECEK BELGELER

Madde 8 - Valiliklerce yurdun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair aşağıdaki belgeler tanzim edilir:

a) Bayındırlık ve iskan müdürlüğünce düzenlenecek teknik rapor,

b) Sağlık müdürlüğünce düzenlenecek rapor,

c) İtfaiye birimince düzenlenecek rapor,

d) Milli eğitim müdürlüğünce düzenlenecek sonuç raporu.

İŞLEM VE İZİN SÜRESİ

Madde 9 - Yurt açma müracaatları en geç üç ay içinde neticelendirilir. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç bir yıl içinde yurdu faaliyete geçirmek zorundadır. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, bir yıllık süre bitmeden başvurulması halinde, bir yıl uzatılabilir.

Yurt açma izin belgesi almadan yurda öğrenci kaydı yapılamaz. İzinsiz açılan yurtlar ile valiliklerden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler hakkında valilikçe kapatma işlemi yapılır ve durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

DEVİR VE NAKİL

Madde 10 - Yurdun diğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine devri; bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre noterlikçe düzenlenecek devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle valiliğe müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.

Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idare amirliklerince yapılmış denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösteren rapor ve kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtlar için ayrıca yönetim kurulu kararı esas alınır.

Yurdun nakli ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri göz önünde bulundurularak yurt açılmasında dikkate alınacak esaslar ve şartların uygunluğu halinde bu konuda alınan kararın ibrazı ile valilikçe yapılır. Nakil işlemleri, müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Devir veya nakil işlemi sonucunda yeniden yurt açma izin belgesi düzenlenir.

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde binanın tahliye zorunluluğu karşısında geçici bir binaya nakil işlemi, valiliğin bilgisi dahilinde yapılır ve gereken tedbirler alınır. Bu durumda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geçici nakil işlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanır.

BİNADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Madde 11 - Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği, bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlara ve belgelere dayanılarak valilik izni ile yapılır. Binada yapılacak değişikliklerde sadece değişen kısımla ilgili yerler incelemeye tabi tutulur.

FAALİYETE ARA VERİLMESİ VEYA YURDUN KAPATILMASI

Madde 12 - Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, sahibi tarafından yurdun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir ders yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusunda tedbirler, yurt sahibi ile birlikte valilikçe alınır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://filmgibi.yetkin-forum.com
MoPe
moderatör
moderatör
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 493
Yaş : 28
Nerden : Ankara
İş/Hobiler :
Lakap : ReX_74
rap puanı : 495
Kayıt tarihi : 31/12/07

MesajKonu: Geri: Özel ÖĞrencİ Yurtlari YÖnetmelİĞİ   Çarş. Şub. 20, 2008 12:29 am

teşekkürler

_________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://www.filmgibi.yetkin-forum.com
 
Özel ÖĞrencİ Yurtlari YÖnetmelİĞİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: GENEL BİLGİ :: Hukuk-
Buraya geçin: